МГ недеља информатике

Материјали

Недеља информатике v8.0

Предавања

Недеља информатике v7.0
11 - 15. април 2022.Снимци предавања

Предавања

Недеља информатике v6.0
22 - 28. април 2021.Снимци предавања

Предавања

Недеља информатике v5.0
17 - 21. децембар 2018.

Предавања

Додатни материјали

Недеља информатике v4.0
26 - 30. март 2018.

Предавања

Додатни материјали

Недеља информатике v3.0
12 - 16. децембар 2016.Снимци предавања

Предавања

Додатни материјали

Недеља информатике v2.5
14 - 15. април 2016.

Предавања

Недеља информатике v2.0
14 - 18. децембар 2015.Снимци предавања

Предавања

Додатни материјали

Недеља информатике v1.0
30. март - 3. април 2015.

Предавања